Whole genome sequencing reveals rare off‐target mutations and considerable inherent genetic or/a...

Jianying Li Hakim Manghwar Lin Sun Pengcheng Wang Guanying Wang Hanyan Sheng Jie Zhang Hao Liu Lei Qin Hangping Rui Bo Li Keith Lindsey Henry Daniell Shuangxia...

GhCPK33 negatively regulates defense against Verticillium dahliae by phosphorylating GhOPR...

Qin Hu, Longfu Zhu, Xiangnan zhang, Qianqian Guan, Shenghua Xiao, Ling Min, Xianlong Zhang.2018.Plant Physiology

Multi‐omics analyses reveal epigenomics basis for cotton somatic embryogenesis through success...

Jianying Li Maojun Wang Yajun Li Qinghua Zhang Keith Lindsey Henry Daniell Shuangxia Jin Xianlong Zhang.2018.Plant Biotechnology Journal