Disruption of topologically associating domains by structural variations in tetraploid cottons

YuexuanLong, ZhenpingLiu, PengchengWang, HangYang, YuejinWang, SainanZhang, XianlongZhang, MaojunWang.

Comparative genome analyses highlight transposon-mediated genome expansion and the evolutionary...

Maojun Wang, Jianying Li, Pengcheng Wang, Fang Liu, Zhenping Liu, Guannan Zhao, Zhongping Xu, Liuling Pei, Corrinne E Grover, Jonathan F Wendel, Kunbo Wang, Xianlong Zhang

Orchestration of plant development and defense by indirect crosstalk of SA and BR signaling th...

Sheng-hua Xiao, Qin Hu, Xiao-jun Zhang, Huan Si, Shi-ming Liu, Lin Chen, Kun Chen, Sabina Berne, Dao-jun Yuan, Keith Lindsey, Xian-long Zhang, Long-fu Zhu