Multi‐omics analyses reveal epigenomics basis for cotton somatic embryogenesis through success...

Jianying Li Maojun Wang Yajun Li Qinghua Zhang Keith Lindsey Henry Daniell Shuangxia Jin Xianlong Zhang.2018.Plant Biotechnology Journal

Disrupted Genome Methylation in Response to High Temperature Has Distinct Affects on Mic...

Yizan Ma , Ling Min,* Maojun Wang, Chaozhi Wang, Yunlong Zhao ,Yaoyao Li, Qidi Fang, Yuanlong Wu, Sai Xie, Yuanhao Ding, Xiaojun Su,Qin Hu, Qinghua Zhang, Xueyuan Li, and ...

GbSOBIR1 confers Verticillium wilt resistance by phosphorylating the transcriptional factor ...

Yi Zhou, Longqing Sun, Ghulam Mustafa Wassan, Xin He, Muhammad Shaban, Lin Zhang, Longfu Zhu* Xianlong Zhang.2018.Plant Biotechnology Journal